Naše odpovědnost

Společnost oasa coaching s.r.o. upozorňuje, že neposkytuje v rámci svých služeb žádnou lékařskou péči nebo poradenství, léčbu či diagnostickou službu. V případě, že klient trpí zdravotními obtížemi, měl by vyhledat odbornou zdravotní pomoc, kdy služby společnosti nelze chápat jako náhradu léčby, lékařské péče atd.

Společnost doporučuje, aby klient před aplikací rad a postupů konzultoval vhodnost takové aplikace se svým lékařem, a to zejména v případě, že trpí zdravotními obtížemi. Pokud po aplikaci rad a postupů doporučených společností dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo výskytu jakýchkoliv zdravotních obtíží, doporučujeme upustit od další aplikace rad a postupů a záležitost konzultovat s lékařem.

Doporučení a rady společnosti, stejně jako jakékoli další její služby jsou založeny na aktuálním stavu poznání v oblasti stravy a zdravého životního stylu, přičemž veškeří pracovníci společnosti se v této oblasti průběžně vzdělávají. Přesto nelze vyloučit možnost negativní reakce organismu klienta v případě aplikace rad a postupů. 

Klient aplikuje veškeré rady a doporučení společnosti na vlastní odpovědnost.

Vstup do skupinového coachingu Bez diet